کمی آرومتر

آقاهه صداشو انداخته بود سرش و یکریز داد می زد. پشت میز پذیرش ایستاده بود و چشاشو بسته بود و یکریز فقط جیغ میکشید. بچه ها دستپاچه شده بودن. همیشه تو اینجور مواقع که همراه یکی از مامانا داد و هوار می کنه سوپروایزرمون که آدم بسیار نازنینی و مهربونی هست میاد و با آرامش قضیه رو حل و فصل می کنه. امروز هیچکدوم از رییسا تو مرکز نبودن و آقاهه فقط داد می زد. بچه ها منو صدا کردن و رفتم که باهاش حرف بزنم ببینم مشکلش چیه. با داد و هوار گفت که میخواد بره تو اتاق سونوگرافی که نی نی رو ببینه اما پزشک نمیگذاره همراه بره تو. داد می زد که این حق منه. و شما باید بگذارید من برم تو. اول فقط نگاش کردم که خوب دادهاشو بزنه. بهش گفتم این قانونه اون پزشکه. دوباره داد زد. گفتم صداشو بیاره پایین تا اقلا حرف منو بشنوه. فقط تکرار میکرد این حق منه که برم تو و بچه مو ببینم.

اینکه این حق اون بود که بره جنینش رو ببینه درست. اما هرجا قانونی داره. خیلی از قانونا هست که به نظرم ما دلیل گذاشتنشو نمی دونیم و فقط به این فکر میکنیم که باید اون چیزی که ما می خوایم انجام بشه و برای بدست آوردنش هم تنها سلاحی که داریم فریاده. من دلم برای اون آدم و همه مون که مثل اون آدمیم سوخت. حرفشو می فهمیدم. هر راه حلی به ذهنم رسید بهش گفتم. مثلاً اینکه هفته دیگه بیاد که پزشکی هست که اجازه می ده همراه هم بره تو اتاق. اما هیچکدوم رو قبول نمی کرد و می گفت الا و بلا همین الان من باید برم تو اتاق. این "من باید..." جمله مهمیه. منو به فکر وا می داره. چرا "من باید"؟ به اون آدم گفتم الان هرچی شما فریاد بزنید هم متاسفانه فایده ای نداره. من می فهمم که این حق شماست ولی قانون این پزشک اینه و هیچ راه حل دیگه ای هم نیست مگر برید و هفته دیگه بیاید. عاقبت آروم شد. آروم که نه. تسلیم شد. غر زد و رفت که بیرون اتاق بشینه. یعنی: "ما اگر بخوایم اون چیزی که فکر می کنیم حقمونه رو بگیریم حرف می زنیم، نشد داد می زنیم، نشد هوار می کشیم و بی احترامی میکنیم، ...نشد...تسلیم میشیم...". فکر کردم گناه داریم هممون. از بس همه جا بی عدالتی دیدیم و حقمون خورده شده،‌اعتماد نداریم به هیچی. همه جا فکر میکنیم میخوان حقمون رو بخورن و به زور می خوایم پسش بگیریم. اما ته تهش...تسلیم میشیم و فقط غر می زنیم و یک خشم دیگه به درونمون اضافه می شه تا دفعه بعد و جای بعد بلندتر داد بزنیم.

/ 0 نظر / 35 بازدید